Priser

Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2019
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt…………………………152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld……………………………………………………………………………………..205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk…………………………………49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud……………………………………………54
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett………………………………………………………………..65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver…………………………………………………………………54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment…………………………………………………………………………………..54
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kronerTillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen……………………………114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m………………………………………………………61
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m………………………………………………………………91
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m………………………………………………………………..128
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m…………………………………………………………………173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v………………………………………………………………………………………..Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten……………………………..59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist……………………………………………………..154/251
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette…………………………..Etter kostnad
Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt