Priser

Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2014 – 30. juni 2015
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt      141/238
Sykebesøk på dagtid/kveld           190/304
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk         46/32
E-Konsultasjon                                                                              140
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud               50
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding
rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett        50
Tillegg for taking av blodprøver og andre pr                                                                  50
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment                  50
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Utskrift av journal                      85
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:          110
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.         58
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.               89
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.                  123
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.                   169
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.                                                          Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten       59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist                                       143/23
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette                     Etter kostnad