Om oss

(NB! Denne siden er under utforming)
Litt om legesenterets profil:
Få pasienter på hver liste.
Vi tilbyr dobbelttimer og liker tverrfaglig samarbeid.
STRESS gir uhelse. Et legesenter bør bidra ned-stressende.
Alt går derfor ikke like fort for seg her. Et ønske om rask tilgjengelighet må balanseres mot ønske om grundighet.
Passer denne profilen deg så passer du ekstra godt som pasient her.