Influensavaksine

INFLUENSAVAKSINE – Vi er tom for vaksine.

Det er mulig å få skrevet ut resept og hente ut vaksine på apoteket og komme hit og sette den om man ønsker dette.

 

Info influensavaksine høsten 2019:

Tidspunkt forstart av vaksinering kommer senere.

Prisen er kr 250.-

Siste frist for setting av vaksinen er kl 14.30.

Alle som er i en risikogruppe kan møte opp på kontoret uten time får å få den satt.

De som ikke er i en risikogruppe bestiller seg resept og kommer tilbake til oss og får den satt.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Les mere her https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/