Informasjon

Velkommen til Kalvskinnet legesenter

Nye pasienter / Overføring av journal

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. i den måned du har fått fastlege her. I tillegg må telefonnummer registreres for at du skal kunne benytte deg av vår sms- løsning. Av den grunn må alle nye pasienter ringe oss for resept og timebestilling første gang.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

 Blodprøvetaking

Blodprøver som skal sendes til St.Olavs må tas før kl 14.30 mandag-torsdag og før kl 11.00 fredag.
Dette gjelder prøver som er rekvirert av lege på et skjema.
Viser ellers til våre åpningstider