ANG HELSERESPONS/SMS-TJENESTE

Vår sms-tjeneste, Helserespons, avvikles 1.februar 2019.

All skriftlig kommunikasjon må da skje via ePortal på vår hjemmeside.